Podatność CVE-2017-9577


Publikacja: 2017-06-16

Opis:
The "First Citizens Bank-Mobile Banking" by First Citizens Bank (AL) app 3.0.0 -- aka first-citizens-bank-mobile-banking/id566037101 for iOS does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via a crafted certificate.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Meafinancial -> First citizens bank-mobile banking 
FCBL -> First citizens bank-mobile 

 Referencje:
https://medium.com/@chronic_9612/advisory-44-credit-union-apps-for-ios-may-allow-login-credential-exposure-4d2f380b85c5

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top