Podatność CVE-2017-9626


Publikacja: 2019-03-27   Modyfikacja: 2019-03-28

Opis:
Systems using the Marel Food Processing Systems Pluto platform do not restrict remote access. Marel has created an update for Pluto-based applications. This update will restrict remote access by implementing SSH authentication.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Marel -> Pluto1203 
Marel -> Pluto2 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-094-02B

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top