Podatność CVE-2017-9778


Publikacja: 2017-06-21

Opis:
GNU Debugger (GDB) 8.0 and earlier fails to detect a negative length field in a DWARF section. A malformed section in an ELF binary or a core file can cause GDB to repeatedly allocate memory until a process limit is reached. This can, for example, impede efforts to analyze malware with GDB.

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> GDB 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99244
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=21600

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top