Podatność CVE-2017-9806


Publikacja: 2017-11-20

Opis:
A vulnerability in the OpenOffice Writer DOC file parser before 4.1.4, and specifically in the WW8Fonts Constructor, allows attackers to craft malicious documents that cause denial of service (memory corruption and application crash) potentially resulting in arbitrary code execution.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Openoffice 
Apache -> Openoffice.org 

 Referencje:
http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2017-9806.html
http://www.securityfocus.com/bid/101585

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top