Podatność CVE-2017-9940


Publikacja: 2017-08-07   Modyfikacja: 2017-08-08

Opis:
A vulnerability was discovered in Siemens SiPass integrated (All versions before V2.70) that could allow an attacker with access to a low-privileged user account to read or write files on the file system of the SiPass integrated server over the network.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Sipass integrated 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99578
https://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-339433.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top