Podatność CVE-2018-0013


Publikacja: 2018-01-10

Opis:
A local file inclusion vulnerability in Juniper Networks Junos Space Network Management Platform may allow an authenticated user to retrieve files from the system.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Juniper -> Junos space 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1040189
https://kb.juniper.net/JSA10838

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top