Podatność CVE-2018-0676


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
BN-SDWBP3 firmware version 1.0.9 and earlier allows an attacker on the same network segment to bypass authentication to access to the management screen and execute an arbitrary command via unspecified vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
6.4/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Bn-sdwbp3 firmware 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN65082538/index.html
https://p3.support.panasonic.com/faq/show/5017?&site_domain=p3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top