Podatność CVE-2018-0678


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
Buffer overflow in BN-SDWBP3 firmware version 1.0.9 and earlier allows an attacker on the same network segment to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.2/10
6.4/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Bn-sdwbp3 firmware 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN65082538/index.html
https://p3.support.panasonic.com/faq/show/5017?&site_domain=p3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top