Podatność CVE-2018-0797


Publikacja: 2018-01-09   Modyfikacja: 2018-01-10

Opis:
Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, and Microsoft Office 2016 allow a remote code execution vulnerability due to the way RTF content is handled, aka "Microsoft Word Memory Corruption Vulnerability".

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Office online server 
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Office web apps server 
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> WORD 
Microsoft -> Word viewer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102406
http://www.securitytracker.com/id/1040153
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-0797

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top