Podatność CVE-2018-1000056


Publikacja: 2018-02-09   Modyfikacja: 2018-02-10

Opis:
Jenkins JUnit Plugin 1.23 and earlier processes XML external entities in files it parses as part of the build process, allowing attackers with user permissions in Jenkins to extract secrets from the Jenkins master, perform server-side request forgery, or denial-of-service attacks.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Junit 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-02-05/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top