Podatność CVE-2018-1000109


Publikacja: 2018-03-13

Opis:
An improper authorization vulnerability exists in Jenkins Google Play Android Publisher Plugin version 1.6 and earlier in GooglePlayBuildStepDescriptor.java that allow an attacker to obtain credential IDs.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Google-play-android-publisher 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-02-26/#SECURITY-715

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top