Podatność CVE-2018-1000111


Publikacja: 2018-03-13

Opis:
An improper authorization vulnerability exists in Jenkins Subversion Plugin version 2.10.2 and earlier in SubversionStatus.java and SubversionRepositoryStatus.java that allows an attacker with network access to obtain a list of nodes and users.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Subversion 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-02-26/#SECURITY-724

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top