Podatność CVE-2018-1000184


Publikacja: 2018-06-05   Modyfikacja: 2018-06-06

Opis:
A server-side request forgery vulnerability exists in Jenkins GitHub Plugin 1.29.0 and older in GitHubPluginConfig.java that allows attackers with Overall/Read access to cause Jenkins to send a GET request to a specified URL.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Github 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-06-04/#SECURITY-799

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top