Podatność CVE-2018-1000189


Publikacja: 2018-06-05   Modyfikacja: 2018-06-06

Opis:
A command execution vulnerability exists in Jenkins Absint Astree Plugin 1.0.5 and older in AstreeBuilder.java that allows attackers with Overall/Read access to execute a command on the Jenkins master.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Absint astree 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-06-04/#SECURITY-807

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top