Podatność CVE-2018-1000418


Publikacja: 2019-01-09   Modyfikacja: 2019-01-10

Opis:
An improper authorization vulnerability exists in Jenkins HipChat Plugin 2.2.0 and earlier in HipChatNotifier.java that allows attackers with Overall/Read access to send test notifications to an attacker-specified HipChat server with attacker-specified credentials IDs obtained through another method, capturing credentials stored in Jenkins.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Hipchat 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106532
https://jenkins.io/security/advisory/2018-09-25/#SECURITY-984%20(1
)

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top