Podatność CVE-2018-10366


Publikacja: 2018-04-25

Opis:
An issue was discovered in the Users (aka Front-end user management) plugin 1.4.5 for October CMS. XSS exists in the name field.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
October CMS User 1.4.5 Cross Site Scripting
0xB9
27.04.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
User project -> USER 

 Referencje:
https://github.com/rainlab/user-plugin/commit/098c2bc907443d67e9e18645f850e3de42941d20
https://www.exploit-db.com/exploits/44546/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top