Podatność CVE-2018-10610


Publikacja: 2018-10-09   Modyfikacja: 2018-10-10

Opis:
An out-of-bounds vulnerability in LeviStudioU, Versions 1.8.29 and 1.8.44 can be exploited when the application processes specially crafted project files.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
We-con -> Levistudiou 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top