Podatność CVE-2018-1114


Publikacja: 2018-09-11

Opis:
It was found that URLResource.getLastModified() in Undertow closes the file descriptors only when they are finalized which can cause file descriptors to exhaust. This leads to a file handler leak.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Undertow 
Redhat -> Virtualization 
Redhat -> Virtualization host 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2643
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2669
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0877
https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6956385
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2018-1114
https://issues.jboss.org/browse/UNDERTOW-1338

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top