Podatność CVE-2018-11290


Publikacja: 2018-09-20

Opis:
In Snapdragon (Automobile, Mobile, Wear) in version MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8996AU, QCA6574AU, QCA6584, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 650/52, SD 820A, SD 845, SDM429, SDM439, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, SDX20, Snapdragon_High_Med_2016, MAC address randomization performed during probe requests is not done properly due to a flawed RNG in use.

Typ:

CWE-338

(Use of Cryptographically Weak PRNG)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Qualcomm -> Sd625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd650 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd652 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd820a firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd845 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sdm429 firmware 
Qualcomm -> Qca6574au firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Qca6584 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd205 firmware 
Qualcomm -> Sdm632 firmware 
Qualcomm -> Sd210 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Sd212 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd425 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Sd427 firmware 
Qualcomm -> Sd430 firmware 
Qualcomm -> Sd435 firmware 
Qualcomm -> Sd450 firmware 

 Referencje:
http://support.blackberry.com/kb/articleDetail?language=en_US&articleNumber=000051618
https://source.android.com/security/bulletin/2018-09-01#qualcomm-closed-source-components
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top