Podatność CVE-2018-11399


Publikacja: 2018-05-24

Opis:
SimpliSafe Original has Unencrypted Sensor Transmissions, which allows physically proximate attackers to obtain potentially sensitive information about the specific times when alarm-system events occur.

Typ:

CWE-319

(Cleartext Transmission of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Simplisafe -> U9k-es1000 firmware 
Simplisafe -> U9k-kr1 firmware 
Simplisafe -> U9k-ms1000 firmware 
Simplisafe -> U9k-wt1000 firmware 

 Referencje:
https://simplisafe.com/files/pdf/SimpliSafe_advisory_8-17-18.pdf
https://www.simpleorsecure.net/simplisafe-security-advisory/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top