Podatność CVE-2018-11420


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
There is Memory corruption in the web interface of Moxa OnCell G3100-HSPA Series version 1.5 Build 17042015 and prio,r a different vulnerability than CVE-2018-11423.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Oncell g3150-hspa-t firmware 
MOXA -> Oncell g3150-hspa firmware 

 Referencje:
https://github.com/klsecservices/Advisories/blob/master/KL-MOXA-2018-101.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top