Podatność CVE-2018-11423


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
There is Memory corruption in the web interface Moxa OnCell G3100-HSPA Series version 1.6 Build 17100315 and prior, different vulnerability than CVE-2018-11420.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
MOXA -> Oncell g3150-hspa-t firmware 
MOXA -> Oncell g3150-hspa firmware 

 Referencje:
https://github.com/klsecservices/Advisories/blob/master/KL-MOXA-2018-102.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top