Podatność CVE-2018-11424


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
There is Memory corruption in the web interface of Moxa OnCell G3470A-LTE Series version 1.6 Build 18021314 and prior, a different vulnerability than CVE-2018-11425.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
MOXA -> Oncell g3470a-lte-eu-t firmware 
MOXA -> Oncell g3470a-lte-eu firmware 
MOXA -> Oncell g3470a-lte-us-t firmware 
MOXA -> Oncell g3470a-lte-us firmware 

 Referencje:
https://github.com/klsecservices/Advisories/blob/master/KL-MOXA-2018-002.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top