Podatność CVE-2018-11425


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
Memory corruption issue was discovered in Moxa OnCell G3470A-LTE Series version 1.6 Build 18021314 and prior, a different vulnerability than CVE-2018-11424.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Oncell g3470a-lte-eu-t firmware 
MOXA -> Oncell g3470a-lte-eu firmware 
MOXA -> Oncell g3470a-lte-us-t firmware 
MOXA -> Oncell g3470a-lte-us firmware 

 Referencje:
https://github.com/klsecservices/Advisories/blob/master/KL-MOXA-2018-003.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top