Podatność CVE-2018-1145


Publikacja: 2018-04-19

Opis:
A remote unauthenticated user can overflow a stack buffer in the Belkin N750 using firmware version 1.10.22 by sending a crafted HTTP request to proxy.cgi.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Belkin -> N750 firmware 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/research/tra-2018-08

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top