Podatność CVE-2018-1146


Publikacja: 2018-04-19

Opis:
A remote unauthenticated user can enable telnet on the Belkin N750 using firmware version 1.10.22 by sending a crafted HTTP request to set.cgi. When enabled the telnet session requires no password and provides root access.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Belkin -> N750 firmware 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/research/tra-2018-08

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top