Podatność CVE-2018-11541


Publikacja: 2018-07-09

Opis:
A root privilege escalation vulnerability in the Sonus SBC 1000 / SBC 2000 / SBC SWe Lite web interface allows unauthorised access to privileged content via an unspecified vector. It affects the 1000 and 2000 devices 6.0.x up to Build 446, 6.1.x up to Build 492, and 7.0.x up to Build 485. It affects the SWe Lite devices 6.1.x up to Build 111 and 7.0.x up to Build 140.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ribboncommunications -> Sbc swe lite web 
Ribboncommunications -> Sonus sbc 1000 firmware 
Ribboncommunications -> Sonus sbc 2000 firmware 

 Referencje:
https://gist.github.com/CyberSKR/0134dff8f48d2e7b87227c554404bfcb
https://support.sonus.net/display/UXDOC61/SBC+Edge+6.1.6+Release+Notes

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top