Podatność CVE-2018-11768


Publikacja: 2019-10-04

Opis:
In Apache Hadoop 3.1.0 to 3.1.1, 3.0.0-alpha1 to 3.0.3, 2.9.0 to 2.9.1, and 2.0.0-alpha to 2.8.4, the user/group information can be corrupted across storing in fsimage and reading back from fsimage.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/2067a797b330530a6932f4b08f703b3173253d0a2b7c8c524e54adaf@%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/2c9cc65864be0058a5d5ed2025dfb9c700bf23d352b0c826c36ff96a@%3Chdfs-dev.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/caacbbba2dcc1105163f76f3dfee5fbd22e0417e0783212787086378@%3Cgeneral.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/ea6d2dfbefab8ebe46be18b05136b83ae53b7866f1bc60c680a2b600@%3Chdfs-dev.hadoop.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/f20bb4e055d8394fc525cc7772fb84096f706389043e76220c8a29a4@%3Chdfs-dev.hadoop.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top