Podatność CVE-2018-11777


Publikacja: 2018-11-08

Opis:
In Apache Hive 2.3.3, 3.1.0 and earlier, local resources on HiveServer2 machines are not properly protected against malicious user if ranger, sentry or sql standard authorizer is not in use.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> HIVE 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105886
https://lists.apache.org/thread.html/963c8e2516405c9b532b4add16c03b2c5db621e0c83e80f45049cbbb@%3Cdev.hive.apache.org%3E

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top