Podatność CVE-2018-11853


Publikacja: 2018-10-26

Opis:
Lack of check on out of range for channels When processing channel list set command will lead to buffer flow in Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in version IPQ8074, MDM9206, MDM9607, MDM9650, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 650/52, SD 835, SD 845, SD 850, SDA660, SDM429, SDM439, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, SDM710, Snapdragon_High_Med_2016

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sdm429 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sdm632 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sdm710 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107681
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top