Podatność CVE-2018-11865


Publikacja: 2018-10-29

Opis:
Integer overflow may happen when calculating an internal structure size due to lack of validation of the input length in Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear in version MDM9206, MDM9607, MDM9650, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 835, SD 845, SD 850, SDA660, SDM429, SDM439, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, SDM710, Snapdragon_High_Med_2016.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sdm429 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sdm439 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sdm632 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sdm636 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sdm710 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Snapdragon high med 2016 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 

 Referencje:
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top