Podatność CVE-2018-11942


Publikacja: 2019-06-14

Opis:
Failure to initialize the reserved memory which is sent to the firmware might lead to exposure of 1 byte of uninitialized kernel SKB memory to FW in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ4019, IPQ8064, IPQ8074, MDM9150, MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8996AU, QCS405, QCS605, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM630, SDM660, SDX20, SDX24

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Ipq8074 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Mdm9150 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/05/06/may-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top