Podatność CVE-2018-11947


Publikacja: 2019-06-14

Opis:
The txrx stats req might be double freed in the pdev detach when the host driver is unloading in Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking in IPQ8064, MDM9150, MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8996AU, QCA6174A, QCA6574AU, QCA9377, QCA9379, QCA9558, QCA9880, QCA9886, QCA9980, QCS405, QCS605, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 450, SD 625, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM630, SDM660, SDX20, SDX24

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Qcs405 firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Ipq8064 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Mdm9150 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 845 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 850 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 427 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Qca6174a firmware 
Qualcomm -> Sd 435 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Qca6574au firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Qca9377 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sdx24 firmware 
Qualcomm -> Qca9379 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 
Qualcomm -> Qca9558 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Qca9880 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Qca9886 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Qca9980 firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/05/06/may-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top