Podatność CVE-2018-12256


Publikacja: 2018-08-16   Modyfikacja: 2018-08-17

Opis:
admin/vqmods.app/vqmods.inc.php in LiteCart before 2.1.3 allows remote authenticated attackers to upload a malicious file (resulting in remote code execution) by using the text/xml or application/xml Content-Type in a public_html/admin/?app=vqmods&doc=vqmods request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LiteCart 2.1.2 Arbitrary File Upload
Haboob Team
28.08.2018

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Litecart -> Litecart 

 Referencje:
https://github.com/litecart/litecart/commit/2305368eb70a26cab34c772c9ae88787f4c3e669
https://www.litecart.net/download

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top