Podatność CVE-2018-12268


Publikacja: 2018-06-13

Opis:
acccheck.pl in acccheck 0.2.1 allows Command Injection via shell metacharacters in a username or password file, as demonstrated by injection into an smbclient command line.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Acccheck project -> Acccheck.pl 

 Referencje:
http://b3n7s.github.io/acccheck-command-injection.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top