Podatność CVE-2018-12469


Publikacja: 2018-10-12

Opis:
Incorrect handling of an invalid value for an HTTP request parameter by Directory Server (aka Enterprise Server Administration web UI) in Micro Focus Enterprise Developer and Enterprise Server 2.3 Update 2 and earlier, 3.0 before Patch Update 12, and 4.0 before Patch Update 2 causes a null pointer dereference (CWE-476) and subsequent denial of service due to process termination.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Enterprise developer 
Microfocus -> Enterprise server 

 Referencje:
https://community.microfocus.com/microfocus/mainframe_solutions/enterprise_server/w/knowledge_base/29624/enterprise-server-security-fix-october-2018

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top