Podatność CVE-2018-12480


Publikacja: 2018-11-15

Opis:
Mitigates an XSS issue in NetIQ Access Manager versions prior to 4.4 SP3.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Access manager 

 Referencje:
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7023513
https://www.netiq.com/documentation/access-manager-44/accessmanager443-release-notes/data/accessmanager443-release-notes.html#b149i4n6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top