Podatność CVE-2018-12526


Publikacja: 2018-06-21

Opis:
Telesquare SDT-CS3B1 and SDT-CW3B1 devices through 1.2.0 have a default factory account. Remote attackers can obtain access to the device via TELNET using a hardcoded account.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Telesquare -> Sdt-cs3b1 firmware 
Telesquare -> Sdt-cw3b1 firmware 

 Referencje:
https://www.boho.or.kr/data/secNoticeView.do?bulletin_writing_sequence=27284
https://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-18-106

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top