Podatność CVE-2018-12574


Publikacja: 2018-07-02

Opis:
CSRF exists for all actions in the web interface on TP-Link TL-WR841N v13 00000001 0.9.1 4.16 v0001.0 Build 180119 Rel.65243n devices.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tp-link -> Tl-wr841n firmware 

 Referencje:
https://software-talk.org/blog/2018/06/tplink-wr841n-csrf-cve-2018-12574/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top