Podatność CVE-2018-12575


Publikacja: 2018-07-02

Opis:
On TP-Link TL-WR841N v13 00000001 0.9.1 4.16 v0001.0 Build 171019 Rel.55346n devices, all actions in the web interface are affected by bypass of authentication via an HTTP request.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tp-link -> Tl-wr841n firmware 

 Referencje:
https://software-talk.org/blog/2018/06/tplink-wr841n-broken-auth-cve-2018-12575/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top