Podatność CVE-2018-12602


Publikacja: 2018-06-25

Opis:
A CSRF vulnerability exists in LFCMS 3.7.0: users can be added arbitrarily.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LFCMS 3.7.0 Cross Site Request Forgery
bay0net
22.06.2018

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lfdycms -> Lfcms 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/148268/LFCMS-3.7.0-Cross-Site-Request-Forgery.html
http://www.iwantacve.cn/index.php/archives/43/
https://www.cnblogs.com/v1vvwv/p/9203740.html
https://www.exploit-db.com/exploits/44918/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top