Podatność CVE-2018-1269


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
Cloud Foundry Loggregator, versions 89.x prior to 89.5 or 96.x prior to 96.1 or 99.x prior to 99.1 or 101.x prior to 101.9 or 102.x prior to 102.2, does not handle errors thrown while constructing certain http requests. A remote authenticated user may construct malicious requests to cause the traffic controller to leave dangling TCP connections, which could cause denial of service.

Typ:

CWE-388

(Error Handling)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cloud foundry -> Loggregator 

 Referencje:
https://www.cloudfoundry.org/blog/cve-2018-1269

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top