Podatność CVE-2018-1284


Publikacja: 2018-04-05

Opis:
In Apache Hive 0.6.0 to 2.3.2, malicious user might use any xpath UDFs (xpath/xpath_string/xpath_boolean/xpath_number/xpath_double/xpath_float/xpath_long/xpath_int/xpath_short) to expose the content of a file on the machine running HiveServer2 owned by HiveServer2 user (usually hive) if hive.server2.enable.doAs=false.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> HIVE 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103750
https://lists.apache.org/thread.html/29184dbce4a37be2af36e539ecb479b1d27868f73ccfdff46c7174b4@%3Cdev.hive.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top