Podatność CVE-2018-12922


Publikacja: 2018-06-28

Opis:
Emerson Liebert IntelliSlot Web Card devices allow remote attackers to reconfigure access control via the config/configUser.htm or config/configTelnet.htm URI.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vertivco -> Liebert intellislot firmware 

 Referencje:
https://www.seebug.org/vuldb/ssvid-97372

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top