Podatność CVE-2018-13127


Publikacja: 2018-07-03   Modyfikacja: 2018-07-04

Opis:
SP8DE PreSale Token (DSPX) is a smart contract running on Ethereum. The mint function has an integer overflow that allows minted tokens to be arbitrarily retrieved by the contract owner.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sp8de -> Sp8de presale token 

 Referencje:
https://github.com/dwfault/AirTokens/blob/master/SPXToken/mint%20interger%20overflow.md
https://github.com/dwfault/AirTokens/tree/master/DSPX

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top