Podatność CVE-2018-13281


Publikacja: 2018-10-31

Opis:
Information exposure vulnerability in SYNO.Core.ACL in Synology DiskStation Manager (DSM) before 6.2-23739-2 allows remote authenticated users to determine the existence and obtain the metadata of arbitrary files via the file_path parameter.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Diskstation manager 
Synology -> Skynas 
Synology -> Vs960hd 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_36

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top