Podatność CVE-2018-13282


Publikacja: 2018-10-31

Opis:
Session fixation vulnerability in SYNO.PhotoStation.Auth in Synology Photo Station before 6.8.7-3481 allows remote attackers to hijack web sessions via the PHPSESSID parameter.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_37

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top