Podatność CVE-2018-13294


Publikacja: 2019-04-01

Opis:
Information exposure vulnerability in SYNO.Personal.Profile in Synology Application Service before 1.5.4-0320 allows remote authenticated users to obtain sensitive system information via the uid parameter.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Application service 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_18_40

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top