Podatność CVE-2018-1383


Publikacja: 2018-02-13

Opis:
A software logic bug creates a vulnerability in an AIX 6.1, 7.1, and 7.2 daemon which could allow a user with root privileges on one system, to obtain root access on another machine. IBM X-force ID: 138117.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> AIX 

 Referencje:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/aixbase_advisory.asc
http://www.securityfocus.com/bid/102989
http://www.securitytracker.com/id/1040358
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026948
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/138117

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top