Podatność CVE-2018-13897


Publikacja: 2019-07-25

Opis:
Clients hostname gets added to DNS record on device which is running dnsmasq resulting in an information exposure in Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables in MDM9206, MDM9607, MDM9640, MDM9650, MSM8909W, MSM8996AU, QCS605, SD 210/SD 212/SD 205, SD 615/16/SD 415, SD 625, SD 636, SD 650/52, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 855, SDA660, SDM630, SDM660

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 670 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 675 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 710 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 712 firmware 
Qualcomm -> Msm8996au firmware 
Qualcomm -> Sd 730 firmware 
Qualcomm -> Qcs605 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 835 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 855 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sda660 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Sdm630 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Sd 636 firmware 

 Referencje:
https://www.codeaurora.org/security-bulletin/2019/07/01/july-2019-code-aurora-security-bulletin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top